...continuÔteit in veiligheid
MENU
AANMELDEN CURSUS
...inschrijven BHV / VCA / Veiligheidstrainingen
Privacy verklaring

 Het is voor Safeinspect BV / VCAin1dag.nl van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze klanten. In dit privacystatement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.
 
Safeinspect / VCAin1dag.nl verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:
Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat Safeinspect / VCAin1dag.nl uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan Safeinspect / VCAin1dag.nl de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.
 
Wanneer en waarvoor verwerkt Safeinspect / VCAin1dag.nl uw persoonsgegevens?
Op een aantal situaties waarin Safeinspect / VCAin1dag.nl persoonsgegevens verwerkt of waarin anderen verantwoordelijk zijn voor de persoonsgegevens, gaan we hieronder nog wat dieper in.
 
Social media
Safeinspect / VCAin1dag.nl gaat graag in dialoog met klanten, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Safeinspect / VCAin1dag.nl volgt en neemt deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, YouTube en LinkedIn. Via web en social media geeft Safeinspect / VCAin1dag.nl nuttige informatie en beantwoordt relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat Safeinspect / VCAin1dag.nl (persoons-)gegevens vastlegt, bijvoorbeeld wanneer Safeinspect / VCAin1dag.nl een vraag of klacht in behandeling neemt. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt Safeinspect / VCAin1dag.nl is niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.
 
Cookies
Safeinspect / VCAin1dag.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in de sessie van uw browser staan. Safeinspect / VCAin1dag.nl plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van haar website of voor het leveren van een gevraagde dienst. In het geval van gebruik van tracking cookies, bedoeld voor marketingdoeleinden, wordt vooraf toestemming gevraagd aan de bezoeker van de website.
 
U kunt het gebruik van cookies voorkomen door geen cookies te accepteren en/of alle reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de help-functie van uw browser om te zien hoe u dit kunt doen. Safeinspect / VCAin1dag.nl kan niet garanderen dat de website of elektronische diensten goed werken zonder cookies. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat onderdelen zelfs helemaal niet te zien zijn.
 
Google Analytics
De diensten en websites van Safeinspect / VCAin1dag.nl kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. Safeinspect / VCAin1dag.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Safeinspect / VCAin1dag.nl staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Andere websites
Op de websites van Safeinspect / VCAin1dag.nl kunt u links naar andere websites aantreffen. Safeinspect / VCAin1dag.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.
 
Hoe lang bewaart Safeinspect / VCAin1dag.nl uw gegevens?
Safeinspect / VCAin1dag.nl bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Safeinspect / VCAin1dag.nl verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Safeinspect / VCAin1dag.nl laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij Safeinspect / VCAin1dag.nl.
 
Wijzigingen
Safeinspect / VCAin1dag.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn. Indien Safeinspect / VCAin1dag.nl een belangrijke wijziging doorvoert in de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, dan zullen wij dit kenbaar maken via de website(s).
 
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Safeinspect / VCAin1dag.nl persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens.
Safeinspect / VCAin1dag.nl
Wanneer u van mening bent dat Safeinspect / VCAin1dag.nl niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

VCA cursussen
Klik hier voor beschikbare cursussen
BHV cursussen
Klik hier voor beschikbare cursussen
Veiligheidstrainingen
Klik hier voor beschikbare cursussen

NIEUWS