Direct naar content

Annuleringsvoorwaarden

Toepasselijkheid van deze annuleringsvoorwaarden

Deze annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen/ trainingen, examens en andere momenten die Safeinspect organiseert en waar u een aanmelding op doet. Gemakshalve spreken we verder over cursus(sen). Safeinspect gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden.

Definitie annulering

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de cursus om welke reden dan ook. Hieronder valt ook het afmelden of niet verschijnen vanwege ziekte, ongeval of overlijden.

Wijze van annuleren

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus, houdt dit in dat er een plaats voor u wordt vrijgehouden en dat u zich heeft verplicht de kosten voor de cursus te betalen. Wanneer u de inschrijving intrekt, moeten wij uw annulering ten minste 21 dagen voor aanvang van de cursus per e-mail ontvangen hebben. Deze kunt u richten aan info@safeinspect.nl. Vermeld in het onderwerp van de e-mail ‘annulering van cursus (de cursus waar u zich voor ingeschreven heeft). In de tekst beschrijft u vervolgens waarom u de cursus annuleert.

Annuleringskosten

Bij annulering tot uiterlijk 21 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 21 > 14 werkdagen voor aanvang wordt 50% van het cursusbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. 14 < werkdagen voor aanvang van de cursus worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht.

Verplaatsen van deelname door de cursist

Verplaatsen van deelname naar een andere datum (of data) is kosteloos mogelijk tot 14 werkdagen voor de (eerste) cursusdag. Daarna zijn de boven- en onderstaande annuleringsvoorwaarden onverkort van toepassing. Verplaatsing van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk wanneer er nog plaats is voor de betreffende volgende cursus. Wij hanteren binnen 14 dagen voor aanvang € 65,– verplaatsingskosten.

Overmacht Safeinspect

Safeinspect behoudt zich het recht voor om het dagprogramma te wijzigen wanneer de omstandigheden dit vereisen. Een geboekte cursus zal enkel geannuleerd worden als een week voor aanvang nog geen of enkele kandidaten aangemeld zijn. Aanmeldingen binnen een week voor aanvang zijn altijd in overleg.

Overmacht deelnemer

In geval van overlijden van uw deelnemer, dan wel het zich voordoen van een overmacht situatie aan de zijde van de deelnemer, zoals bijvoorbeeld een ongeval of plotselinge ziekte, als gevolg waarvan de deelnemer redelijkerwijze niet in staat mag worden geacht op de geplande cursus te verschijnen, en de deelnemer in verband met de overmacht situatie de cursus niet tijdig heeft kunnen annuleren of verplaatsen, zal Safeinspect, aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval, beoordelen of restitutie van het cursusgeld kan worden overwogen. In voorkomende gevallen, ter beoordeling van Safeinspect, kan een cursus in overleg met de deelnemer in het geval van aantoonbare overmacht worden verplaatst naar een andere datum. Safeinspect is echter nimmer verplicht tot restitutie van het cursusgeld of verplaatsing van de cursus.

Klachtenprocedure

Safeinspect hecht veel waarde aan de mening van haar klanten. Daarom is het te allen tijde mogelijk respons te geven inzake de cursussen van Safeinspect. Ook bij het indienen van een klacht verneemt Safeinspect graag van haar klanten. U kunt de betreffende klacht digitaal indienen via het e- mailadres info@safeinspect.nl onder vermelding van Naam, naam bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uw klacht en de plaats en datum waar(op) de cursus is gevolgd. Safeinspect streeft ernaar binnen 48 uur een passende reactie te verstrekken.