Direct naar content

VCA certificering voor jouw bedrijf

“Wij helpen je bedrijf veiliger te werken.”

Geurt

Als bedrijf veilig werken

Met een VCA bedrijfscertificering toon je als bedrijf aan serieus bezig te zijn met veiligheid en voldoe je aan de eisen vanuit de Arbowet. Voor de VCA certificering breng je alle risico’s in kaart en zet je processen op papier zodat iedereen weet wat te doen. Niet alleen goed voor je medewerkers, maar ook voor opdrachtgevers.

Safeinspect helpt jouw bedrijf een VCA certificaat te behalen. Dit doen we door al het uitvoerende werk uit handen te nemen. Ook kunnen we advies geven over hoe je dit proces zelfstandig doorloopt.

Voordelen van VCA bedrijfscertificering

Het belangrijkste voordeel van een VCA bedrijfscertificering is dat de bedrijfsvoering veiliger wordt en de kans op ongelukken geminimaliseerd wordt. Alle risico’s zijn namelijk in kaart gebracht en de medewerkers zijn opgeleid om hiermee om te gaan. Daarnaast wordt een VCA certificering steeds vaker verplicht door opdrachtgevers. Je maakt dus ook meer kans op opdrachten.

Het traject voor een VCA certificering

01 05

Drie niveaus van VCA
certificering

VCA 1-ster

Gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers. Dit niveau is voor kleinere organisaties met minder dan 35 medewerkers, die niet als hoofdaannemer werkzaam zijn en geen complexe en risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

VCA 2-ster

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement). Dit niveau is voor grotere organisaties met meer dan 35 medewerkers, die als hoofdaannemer werkzaam zijn en complexe en risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

VCA Petrochemie

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie. Dit niveau is voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische sector.

VCA persoonscertificatie

Om als bedrijf aan de VCA certificering te kunnen voldoen moeten de medewerkers die risicovolle werkzaamheden verrichten een VCA persoonscertificatie behalen. Welke medewerkers dit zijn komt voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie. Safeinspect biedt deze cursussen voor VCA Basis, VCA VOL en VIL VCU. Deze zijn ook voor Incompany mogelijk.

Waar is VCA certificering nodig?

VCA bedrijfscertificering kan worden gevraagd als jouw bedrijf en medewerkers risicovolle werkzaamheden verrichten. In de volgende branches is er veel vraag naar bij opdrachtgevers:

  • Elektrotechniek
  • Bouw
  • Transport
  • Industrie
  • Agrarische sector

Een Nederlands VCA certificaat wordt geaccepteerd in de volgende landen:

  • België
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Oostenrijk