Direct naar content

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Geurt

Breng arbeidsrisico’s in kaart

Een RI&E is vaak wettelijk verplicht. Hiermee krijg je namelijk inzicht in de arbeidsrisico’s binnen jouw bedrijf. Denk aan fysieke risico’s bij werken met machines of gevaarlijke stoffen, ergonomische risico’s tijdens werkzaamheden en mentale risico’s als stress en werkdruk. Met deze inzichten wordt een plan van aanpak opgesteld, waarmee je als bedrijf aan de slag kan om deze risico’s weg te nemen of tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De professionals van Safeinspect zijn deskundig in het opstellen van een RI&E voor jouw bedrijf.

Waarom een RI&E?

Een RI&E is een goede manier om aan te tonen dat je als werkgever een zo veilig mogelijke werkomgeving biedt, maar is ook verplicht volgens de Arbowet. Naast deze verplichting biedt een RI&E voor het bedrijf én medewerkers voordelen. Door de arbeidsrisico’s binnen jouw bedrijf aan te pakken is er minder ziekteverzuim, zijn er minder bedrijfsongevallen en hebben medewerkers meer plezier in hun werk. Dit leidt uiteindelijk tot meer productiviteit.

Onze RI&E aanpak

01 05