Code 95 – Nascholing beroepschauffeurs

Een beroepschauffeur is verplicht nascholing te volgen. Met code 95 toont een beroepschauffeur aan dat hij vakbekwaam is. Deze code is 5 jaar geldig en behoeft dus nascholing.

De uren die een beroepschauffeur volgt bij Safeinspect kunnen meetellen voor deze nascholing. Dit geldt voor de uren van zowel de cursussen VCA als de EHBO- en Leefstijl cursussen. De BHV cursussen komen tegenwoordig niet meer in aanmerking.

Wanneer u de uren van de training mee wil laten tellen voor deze nascholing moet dit van tevoren worden aangegeven. Op die manier kunnen wij u of uw werknemer hiervoor aanmelden bij het CBR. Voor deze aanmelding hebben wij de eerste volledige voornaam zoals vermeld in paspoort of ID en de geboortedatum van de cursist nodig. Op de cursusdag zelf moet ook de aanwezigheid bevestigd worden, zowel door de cursist als door ons. Aanmelden voor code 95 op de cursusdag zelf is niet mogelijk, dit moet gelijk bij de aanmelding of zo snel mogelijk daarna aan ons worden doorgegeven.

Neem contact op

Onze enthousiaste fanclub