Ontruimingsplannen

In geval van een calamiteit kan het van belang uw pand zo snel mogelijk te ontruimen. Als eigenaar van een bedrijfspand bent u daarom bij wet verplicht een ontruimingsplan, als onderdeel van het bedrijfsnoodplan, gereed te hebben. Een ontruimingsplan geeft aan hoe mensen op een gestructureerde en veilige manier het pand kunnen verlaten. Het ontruimingsplan bevat onder andere de volgende punten;

  • Functies en taken van de BHV-er(s)
  • Situatietekening
  • Op welke manier dient er gealarmeerd te worden
  • Op welke manier dient de ontruiming plaats te vinden
  • Ontruimingsplattegrond met duidelijk aangewezen looproutes

Een goed ontruimingsplan voorkomt slachtoffers, extra materiële schade en reputatieschade.

Safeinspect helpt u graag met het opstellen en implementeren van een ontruimingsplan op uw locatie.

Wat is een ontruimingsplan?

Waarom een ontruimingsplan?

Een bedrijf is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht tot het opstellen van een ontruimingsplan wanneer er in het pad een brandmeldinstallatie aanwezig is. U bent als organisatie verplicht tot het treffen van doelgerichte maatregelen, gericht op het in veiligheid brengen van uw personeel in geval van calamiteit. De aanwezigheid van een ontruimingsplan dekt de eisen, gesteld door de Arbeidsomstandighedenwet af.

Het ontruimingsplan geeft aan wat er van de aanwezige BHV’ers wordt verwacht in geval van calamiteit. Op deze manier zorgt het ervoor dat alle aanwezigen het gebouw op een veilige manier kunnen verlaten in geval van nood. Daarnaast is het ontruimingsplan leidend tijdens het voorbereiden op eventuele calamiteiten en is daarom van belang bij echte evacuaties.

Neem contact op

Onze enthousiaste fanclub