RI&E

Als werkgever bent u verplicht een arbobeleid te voeren. De risico inventarisatie en evaluatie is de basis van dit beleid. De RI&E is een lijst met mogelijke risico’s die voor kunnen komen in uw bedrijf. Want wanneer u weet welke mogelijke risico’s er zijn bent u in staat preventief maatregelen te nemen en zo risico’s te beheersen.

Aan de hand van het RI&E wordt een Plan Van Aanpak (PVA) gemaakt, dit PVA beschrijft wie, wanneer, welke maatregel neemt.

Onze veiligheidsdeskundigen zijn in staat de risico´s binnen uw onderneming/ instelling in kaart te brengen, en kunnen u adviseren hoe eventuele risico´s weg te nemen ofwel tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Daarnaast houden wij uw RI&E én uw PVA graag up-to-date.

Wat is RI&E?

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie.

Werkgevers zijn verplicht om de gezondheid en veiligheid van personeel te waarborgen. Elk bedrijf met personeel moet door een deskundige laten inventariseren of en in welke mate het werk gevaarlijk en/of ongezond kan zijn voor de medewerkers. Deze inventarisatie moet vervolgens schriftelijk vastgelegd worden.

Als onderdeel van deze inventarisatie moet er een plan van aanpak (PVA) worden gemaakt. Dit PVA beschrijft welke maatregelen een werkgever moet nemen om bepaalde vastgestelde risico’s te beheersen. Daarnaast moet het RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden weergeven.

De professionals van Safeinspect zijn deskundig in het opstellen van een RI&E. Neem vrijblijvend contact op en maak een afspraak.

Neem contact op

Onze enthousiaste fanclub