VCA certificering

Het komt steeds vaker voor dat de opdrachtgever een VCA bedrijfscertificaat wenst of zelfs eist.

Wij als Safeinspect kunnen u bij het behalen hiervan waar nodig ondersteunen. Daarnaast weet je zeker dat een VCA-bedrijfscertificering voorkomt dat je bij een incident een hoge boete van de Inspectiedienst SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) krijgt.

Safeinspect heeft inmiddels ruime ervaring opgebouwd met het succesvol doorlopen van het VCA certificeringstraject. Bedrijven die wij hebben begeleid vind u op onze referentiepagina terug.

In het bijzonder zijn wij partner voor bedrijven uit het MKB.

Het VCA-bedrijfscertificaat is er in drie verschillende vormen. Dit zijn de VCA* (VCA één ster), VCA** (VCA twee sterren) en de VCA-P (VCA-Petrochemie).

We leggen in het kort uit wat het verschil is tussen de drie verschillende VCA-bedrijfscertificaten. Enerzijds voor wat voor een bedrijf is nu welk certificaat van toepassing. Anderzijds wat houdt het inhoudelijk in als je tegen een van deze verschillende VCA-bedrijfscertificaten wil certificeren.

De verschillen tussen VCA* en VCA** en VCA-P

De VCA-norm zelf is er helder over voor welk bedrijf welke VCA- certificering van toepassing is.

VCA*

Gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

Dit niveau is voor kleinere organisaties met minder dan 35 medewerkers, niet als hoofdaannemer werkzaam en die geen complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

VCA**

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM- structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement).

Dit niveau is voor grotere organisaties met meer dan 35 medewerkers, als hoofdaannemer werkzaam en complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

VCA Petrochemie

Gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, op de VGM-structuur (onder andere VGM-beleid, VGM-organisatie en verbetermanagement), alsmede op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Dit niveau is voor organisaties die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische sector.

Om het VCA-bedrijfscertificaat te behalen kan onze adviseur ondersteuning bieden door:

  1. al het uitvoerende werk uit handen te nemen, of
  2. uw organisatie begeleiden bij de zelfstandige ontwikkeling van het VCA handboek.

In beide gevallen zullen de werkzaamheden voornamelijk op uw locatie plaatsvinden.

Met deze aanpak heeft u inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden en heeft onze adviseur de mogelijk om snel te kunnen handelen als hij/zij dat nodig acht.

Het VCA Handboek

Om het VCA bedrijfscertificaat te behalen moet je een VCA-handboek en een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstellen.

Is na verloop van tijd het VCA-handboek ontwikkeld en is dit handboek en de daarin opgenomen procedures doorgenomen in de organisatie, dan moet het systeem een periode “draaien”. Met andere woorden uw bedrijf gaat werken volgens de afspraken vanuit het VCA-handboek.

Interne audit & directiebeoordeling

Is het VCA-systeem een periode “operationeel” binnen uw bedrijf dan zult u een interne controle (interne audit) uit moeten (laten) voeren. U stelt vast of de organisatie zich heeft gehouden aan de afspraken vanuit het eigen opgestelde handboek. Daarna komt de directiebeoordeling. Het moment waarbij de directie terugkijkt op de afgelopen periode en doelen en acties vaststelt voor de komende periode. Pas wanneer u deze stappen hebt uitgevoerd bent u klaar voor de ëindtoets”, de externe audit.

De externe controle (audit)

Heeft de adviseur geoordeeld dat het systeem voldoet aan die eisen vanuit de VCA-norm, dan kunt u een certificerende partij uitnodigen om te komen controleren (audit) of dit juist is. Na deze controle zal uw bedrijf, bij een positief advies, het VCA bedrijfscertificaat voor een drietal jaren in ontvangst kunnen nemen.

Heeft u vragen over de invulling van het VCA traject? Neem contact met ons op!

Neem contact op

Onze enthousiaste fanclub